i Bemanning

Utleie av bemanning for IT

Utleie av bemanning for IT

I IT-industrien har behovet i mange år vært stort for å benytte seg av utleie av bemanning for IT. Man benytter seg av innleid kompetanse for migreringsprosjekter, for driftskompetanse, supportkompetanse og for utviklingsprosjekter. 

Kompetansen du har tilgang på varierer stort, og du kan leie kompetanse som kan hjelpe med IT-support, noen som er selvopplæte på PC og Mac, og andre som er spesialisert og høyt utdannet innen enten utvikling av software eller for drift av servere, nettverksutstyr, virtuelle servere, databaser, applikasjonsserver, internett-servere, og mye, mye mer.

Leie av IT-ansatte for drift og support

Du kan finne mange forskjellige selskaper som tilbyr utleie av bemanning for IT. 

En del bemanningsselskaper vil kunne tilby kompetanse innenfor dette feltet, men det er også vanlig å finne spesialiserte konsulentselskaper innenfor forskjellige områder innen IT.

 Noen selskaper spesialiserer seg på konsulenter som er spesifikt rettet mot spesifikk teknologi. 

Et område er stormaskin. Dette området har blitt redusert en del de siste årene, men mange større aktører benytter seg fortsatt av denne teknologien, og det er derfor behov for de personene som fortsatt tilbyr tjenester innen drift av denne typen hardware. 

Ellers finner man selskaper som spesialiserer seg innen drift av Windows-systemer, andre selskaper som tilbyr database-kompetanse, og også andre med nettverkskompetanse, samt flere andre områder. 

Tilbudene varierer stort i kompetanse i henhold til hva behovene er hos kundene.

Bemanning av utviklingsprosjekter

Det er stor etterspørsel etter kompetanse innen utvikling. Veksten innen internett gjør at behovet er stort for utviklere innen internett-teknologi. 

Det trengs utviklere for tusenvis av nettsteder rundt omkring i Norge og ellers i verden, og derfor er det også et stort tilbud der ute for å leie kompetanse for utvikling. 

Det varierer stort hvilke områder det tilbys utviklerkompetanse innen, men tilbudet er i henhold til hvordan kundene ønsker å bemanne prosjekter.