i Strøm og HVAC

Utleie av Byggvarme

Utleie av Byggvarme

Utleie av byggvarme  er et stort fagfelt hvor det både er mange tilbydere, og mange brukere. 

De fleste nye bygg har dårlig med oppvarming i den første byggeperioden, før man får installert infrastruktur for dette. 

Profesjonelle utbyggere har såpass mange prosjekter at de ofte har det de trenger innen byggvarme selv, men mange baserer seg også på å leie inn byggvarme. 

Dette er ikke alltid tilfelle for privatpersoner som bygger hus eller garasjer. Når vinteren kommer og man ikke har fått på plass ytterkledning og isolasjon, så er det kaldt å jobbe på reisverket for nye bygg. 

Dersom man jobber med kraftige konstruksjoner som krever stålbjelker, så merker man kulda enda mer. Byggvarmere blir en nødvendighet. 

Byggvarme for flere bruksområder 

Utleie av byggvarme er ikke bare relevant for dem som bygger nye boliger, men det er også en nødvendighet for å løse skadesaker. 

Når man opplever å få vannskader i leiligheter eller hus, så settes ofte byggvarmere inn for å tørke opp etter skaden etter at man har fjernet skadet gulv eller veggplater. 

Man kan ikke reparere skaden før gulv og vegger igjen er helt tørre hvis man vil unngå at nye gulv og vegger igjen blir skadet av fukt og mugg. 

I slike situasjoner er det veldig få som har byggvarmerne selv, og benytter seg da av å leie inn byggvarme for dekke behovet.

Håndverkere jobber dårlig i kuldegrader 

Håndverkere fungerer ikke spesielt bra i kuldegrader. Det er viktig å legge til rette for et praktisk arbeidsmiljø slik at man ikke pådrar seg lungebetennelser og det som verre er fordi man jobber i for kalde rom. 

Byggvarme utleie kan være løsningen for deg eller ditt byggefirma for å varme opp arbeidsplassen slik at de ansatte forblir friske og kommer på jobb igjen neste dag og neste uke. 

I perioder med mye vannskader, kan man oppleve at det er vanskelig å finne tilgjengelige byggvarmere, så det kan derfor være lurt å tenke på dette litt før man går i gang med prosjektet.