i Bemanning

Utleie av håndverkere

Utleie av håndverkere

Når håndverkere blir syke eller du innser at du har feilkalkulert tiden det vil ta å fullføre byggeprosjektet, så kan det være lurt å kontakte et bemanningsbyrå som tilbyr utleie av håndverkere

En forsinkelse på byggeprosjektet kan forårsake store tap i forhold til inntekter, og kan være kritisk for mange firmaer. 

Byggefirmaer har vanligvis ikke tilgang på ekstra ansatte som kan stille opp når man har utfordringer med sykdom eller med leveringstid. 

I noen selskaper har man anledning til å benytte andre ansatte i bedriften til å utføre jobben til de ansatte som er borte, men da forplanter utfordringen seg ofte til andre områder hvor man vil mangle ressurser.

Ikke la byggeprosjektene stoppe opp på grunn av mangel på håndverkere

Å la et byggeprosjekt bli forsinket på grunn av mangel på ressurser kan bety at kunden kan trekke seg fra kontrakten i ekstreme tilfeller, eller man kan risikere dagbøter, om dette er en del av kontrakten. 

Det kan da være bedre å finne et bemanningsbyrå som tilbyr utleie av bemanning, håndverkere i stedet for at prosjektet blir forsinket. 

Du kan her finne håndverkere som kan bidra i ditt prosjekt.

Unngå forsinkelser

Forsinkelser på byggeprosjekter kan være resultatet hvis man ikke har de ressursene man trenger for å fullføre prosjektet i tide eller at man opplever sykdom blant ansatt nøkkelkompetanse. 

I stedet for å risikere dagbøter eller uenigheter om den endelige avtalen på grunn av forsinkelser, så kan du kontakte bemanningsbyråer. 

Du kan inngå en fast avtale om tilgang på nødvendig kompetanse, eller leie håndverkere etter behov. 

Alternativt kan du benytte bemanningsbyråer for å tilby kompetanse som du potensielt kan velge å ansette om du innser at de fungerer bra i ditt firma. 

Dette er en ypperlig mulighet for å teste ut kompetanse før man ansetter dem for å unngå å bli sittende med ansatte som ikke passer inn i bedriften.