i Container

Utleie av minilager

Utleie av minilager

Mange sliter med at de har for lite lagringsplass, enten i en flytteprosess eller fordi man har for liten bod i leiligheten. 

I storbyer er dette et vanlig problem. Når det bygges nye bygg i storbyene, stilles det spesifikke krav i forhold til lagringsmuligheter.

Enten skal man ha tilgjengelig en del lagring i leiligheten, eller man skal ha en del plass i en bod et annet sted i bygget slik at man har et minimum av lagringsplass. 

Når man ikke får plass til alt man ønsker å lagre i en leilighet, så er et minilager et godt alternativ. 

Det finnes flere gode alternativer for utleie av minilager i store byer som Oslo og Drammen, for eksempel. 

De har ofte flere prisklasser avhengig av hvor mye lagringsplass du ønsker.

Men det er ikke bare privatpersoner som har behov for minilager. 

Det er enda mer vanlig at bedrifter ikke har nok lagringsplass og må benytte et minilager som et sekundært lager. 

Bedriftslokaler har en høy pris per kvadratmeter, og det er derfor viktig å utnytte bedriftslokaler så godt som mulig uten å betale mer enn man behøver.

Minilager når du flytter

Når man planlegger en flytteprosess, så kan det være man får litt utfordringer med lagring underveis. 

Hvis man for eksempel kjøper en ny leilighet som ikke er ferdig bygget, og har solgt den gamle for å betale for kjøpet, så kan det være man må leie en leilighet mens man venter. 

Det er ikke nødvendigvis spesielt praktisk å ta med seg hele flyttelasset til en midlertidig leilighet, som gjerne er mindre enn den man flytter fra, men man kan da i stedet velge å benytte et minilager for å lagre en del av tingene man ikke kan bruke i leiligheten man leier. 

Eksempel på ting som ikke er så praktisk å ta med seg til leieleilighet, er hvitevarer. 

Disse finnes vanligvis allerede i leiligheten man leier, og da vil man trenge bodplass for eventuelt å få plassert dem, i tillegg til at man flytter dem flere ganger.

Noen velger et fast minilager på grunn av lite lagring hjemme

For privatpersoner, er den mest vanlige grunnen til at man leier et minilager at man ikke har nok lagringsplass hjemme. 

Selv om nyoppførte leilighetsbygg har krav til hvor mye lagringsplass som skal finnes for hver leilighet, så er ikke dette standarden i en del eldre leilighetsbygg. 

Tidligere hadde man gjerne mindre boder, og stilte ikke de samme kravene til lagringsplass som man ellers ville gjort. 

For å løse denne utfordringen med lagringsplass, så er det derfor mange som benytter seg av muligheten til å leie et minilager i nærheten av der de bor. 

I storbyer som Oslo og Drammen finnes det flere minilagre rundt i byen slik at det er stor sjanse for at man ikke trenger å leie lager altfor langt borte fra boligblokken man bor i.

Bedrifter benytter ofte minilager som en utvidelse av eget lager

Forretningsbygg er ofte kostbare både å kjøpe og å leie, og er spesielt dyre i storbyer. 

Derfor velger de fleste bedrifter å leie lokaler som ikke er større enn det de har behov for. 

Man må alltid vurdere utgifter i forhold til inntekter, og derfor er det mest vanlig å velge lokaler hvor man ikke har plass til å lagre store mengder med varer. 

I stedet benytter man seg av et minilager slik at man har fleksibilitet i forhold til behov for lagring. 

Hvis man ikke trenger like mye lagring i en periode som man trengte tidligere, så kan man bytte til et mindre og rimeligere minilager. 

Selv om det ikke er ekstremt billig å leie store minilagre, så er fleksibiliteten uvurderlig i forhold til at man kan justere på utgifter i forhold til behov.

Minilageret kan være et utvidet lager for bedriftene, eller det kan være man har behov for å lagre ting man ikke benytter hele året. 

I stedet for at det skal oppta dyrebar plass i forretningsbygget man leier, så kan man benytte et minilager som er akkurat den størrelsen man har behov for. 

For eksempel er det noen selskaper som har forskjellige behov i forhold for forskjellige sesonger. 

Kanskje selskapet tilbyr raftingturer om sommeren og skiturer om vinteren. 

Da har man gjerne ikke ønske for å fylle opp bedriftslokalet med raftingutstyret hele vinteren når man ikke har behov for det. 

I stedet plasserer man raftingutstyret i et minilager mens man har enklere tilgang på skiutstyret som man trenger for sesongens tilbud av tjenester.

Hva er beste minilager for deg?

Man kan finne mange forskjellige alternativer for leie av minilager. Det kan variere om lageret er betjent til en hver tid, eller om det er et selvbetjeningslager. 

Sistnevnte vil være billigere å leie, men kanskje man har behov for sikkerheten som tilbys med at lageret er betjent. 

Det vil også være forskjellige priser i forhold til hvor sentralt lageret er. 

Dersom man leier et lager på Majorstua, så vil det være dyrere enn et minilager på Ulven, eller eventuelt et minilager i Drammen. 

Du bør ta deg tid til å sjekke alternativene i ditt område slik at du får det minilageret du har behov for. 

Hvis pris er viktigere enn at lageret er sentralt, så bør du kanskje vurdere et lager som er et stykke unna. 

Om man ikke trenger det man lagrer der hele tiden, så kan der være verdt å ta turen dit når behovet dukker opp for å få en lavere pris.

Priser på minilager

Som nevnt, så kan priser på minilager variere. Ofte så er det hvor sentralt lageret er som bestemmer prisen, men også om lageret er betjent eller ikke. 

Hvis man ikke trenger et minilager som er betjent, så er det absolutt verdt å vurdere et som ikke er det selv om det er lengre unna. 

Det kan være mye penger å spare på å benytte et minilager som ligger lenger unna hvis man da kan velge et som ikke er betjent. 

Dette vil ofte utgjøre en vesentlig forskjell i pris da det koster å ha ansatte tilgjengelige hele tiden. 

Det kan også være forskjell på et minilager hvor det er betjent hele døgnet i forhold til om det kun er betjent i kontortiden. 

Døgnbetjent minilager vil absolutt være dyrere enn et som ikke er det.

Tilgjengelighet av minilager

Når det dukker opp behov for å leie et minilager, så bør du undersøke litt i forkant. 

Spesielt i sentralt plasserte minilager, så kan det være stor etterspørsel etter å leie. 

Man kan oppleve at minilager på en spesifikk størrelse er utleid, men om man er villig til å leie et større for en høyere pris, så kan det være lettere å få leid det når man trenger det. 

Men når man leier et lager som er en del større enn det man hadde tenkt, så må man ofte betale en mer for lageret. 

Det kan være en fordel å komme inn på det minilageret du ønsker å benytte, og så heller sette deg opp på venteliste på den størrelsen du egentlig vil ha. 

Da kan du etter hvert få det minilageret du egentlig ønsker.

Det er med andre ord lurt å sjekke litt før du velger minilager slik at du får det du ønsker. 

Det kan være ganske kostbart å benytte et annet lager enn det du egentlig vil ha, men det kan være verdt det for å få tingene dine flyttet inn der du ønsker det når du trenger det, så kan du heller flytte på dem internt hos dem senere.